انجمن های ورزشی واحد

تعداد بازدید:۱۱۲۴

انجمن رشته های ورزشی فعال تشکیل شده در واحد تهران غرب

- انجمن کوهنوردی بانوان                                    - انجمن بسکتبال بانوان

- انجمن کوهنوردی آقایان                                    - انجمن بسکتبال آقایان

- انجمن بدمینتون آقایان                                       - انجمن فوتسال آقایان

- انجمن کاراته آقایان                                           - انجمن والیبال آقایان

 - انجمن جودو آقایان                                          - انجمن شطرنج آقایان

- انجمن کشتی آزاد آقایان                                  - انجمن تنیس روی میز آقایان