اهداف و ماموریتها

تعداد بازدید:۱۰۸۳

مأموریت واحد:‌

  • ارتقای سطح سلامت جسمی و روحی، ارتقای شخصیت، روحیة شادی، وفاق و همکاری اجتماعی دانشجویان از طریق شرکت در فعالیتهای ورزشی ، توسعه ورزش همگانی و قهرمانی دانشجویی در سطوح استانی ، سراسری و بین المللی و اعتبار بخشیدن به نام دانشگاه آزاداسلامی به عنوان حامی ورزش همگانی و قهرمانی کشور
  • شناسایی و بهره گیری از ظر فیت های علمی و قانونی در راستای ساختن ورزش دانشگاه
  • جهت دهی و غنی ساختن اوقات فراغت دانشگاهیان با فعالیت های سلامت بخش ورزشی

 

اهداف کلان واحد :

  •   توسعه و تعمیم ورزش همگانی در سطح دانشگاه
  • تقویت نقش و جایگاه ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در ورزش ملی و بین المللی
  • توسعه ، حفظ و نگهداری اماکن ورزشی دانشگاه
  • توسعه ورزش قهرمانی در سطح دانشگاه و خارج از دانشگاه
  • بسترسازی مناسب جهت ارتقاء ورزش قهرمانی از طریق ورزش همگانی در سطح دانشگاه