مسابقات ورزشی مجازی

نحوه انجام حرکات ورزشی در مسابقات مجازی

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۳ کد : ۴۸۶۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۸
نحوه انجام صحیح حرکات ورزشی ویژه مسابقات مجازی -زمان مسابقه برای هرآیتم ۱دقیقه می باشد. - در زمان مذکور حرکت صحیح محاسبه می گردد. - در صورت مساوی شدن رکوردها مسابقه به دور دوم کشیده می شود. مسابقه روپایی: ۱-درهر ضربه ارتفاع توپ باید بالاتراز مفصل زانو قرار گیرد. ۲- ضربات به توپ باید به صورت متوالی زده شود. ۳- درطول یک دقیقه اگر توپ به زمین بیافتد رکورد تا همان جا محاسبه می شود مسابقه طناب زدن: ۱- دست ها کاملا در کنار بدن قرار گیرد و زمان انجام حرکت دست ها بیش از حد باز نشود. ۲- پاها جفت باشد. ۳- طناب مسیر دورانی از عقب به جلو را طی کند. ۴- طناب دارای طول مناسب باشد. مسابقه اسکات: ۱- کمر پشت به دیوار تکیه داده شود. ۲- پاها کمی بیشتر از عرض شانه باز شود. ۳- انگشتان پا رو به جلو قرار گیرد. ۵- زمان حرکت پاها تا زاویه ۹۰ درجه خم شود و زمان بلند شدن پاها کاملا صاف شود. مسابقه شنا سوئدی: ۱- بدن باید در یک راستا قرار گیرد. ۲- دستها بیشتر از عرض شانه باز شود. ۳- زمان پایین آمدن، آرنج خم شود و زمان برگشت به بالا، آرنج کاملا صاف باشد. مسابقه ضربه با راکت پینگ پنگ: ۱- ضربات باید یک درمیان انجام شود(فور هند و بک هند) و برای هر ضربه صفحه راکت کاملا بچرخد و رو به بالا قرار گیرد. ۲- توپ تا مقابل صورت ارتفاع گیرد. ۳- هر ضربه رفت و برگشت ۱ رکورد محاسبه می شود.