همایش سراسری کوهنوردی دانشجویی (آقایان) وصعود به قله لاکمر فیروزکوه

۱۸ آبان ۱۳۹۵ ۱۱